Mjesec darivanja u P2P Finance

Kraj je godine, imate viškove novčanih sredstava i želite ih kratkoročno investirati te ostvariti fiksne prinose od 5 do 12+% godišnje bez obzira na fluktuacije na tržištu kapitala? 

Ne propustite priliku i baš sada u mjesecu prosincu počnite sa ulaganjem putem naše P2P platforme. Naime, P2P Finance vas do 31.12.2021. daruje s 20% popusta na komisijsku naknadu za kupnju tražbina.

Za sve nove uplate do kraja 2021. možete ostvariti još veće prinose na realizirane transakcije u cijeloj nadolazećoj 2022. godini.

Jedini trošak trgovanja na P2P platformi za ulagatelja je izražen u komisijskoj naknadi za kupnju tražbina koja iznosi 30% + PDV od realiziranog prinosa kojeg pojedinačni kupac tražbina (ulagatelj) zaradi trgovanjem na P2P platformi. Kada govorimo o ostvarivanju fiksnih godišnjih prinosa, to se odnosi na neto prinose s već uračunatom naknadom. Ovom blagdanskom akcijom iznos naknade tokom cijele 2022. godine biti će umanjen za 20%, a  prinosi na uložena sredstva u sljedećoj godini posljedično biti će veći.

Upravo P2P platforma predstavlja način kako ulagatelji (poduzeća) mogu jednostavno, transparentno i profitabilno online plasirati svoje viškove novca u kvalitetna potraživanja i kratkoročne zajmove do hrvatskih pravnih subjekata. Investicija je kratkoročna, niskorizična i s obzirom na visinu prinosa izvrsna je alternativa kratkoročnim bankovnim depozitima. Visina prinosa najviše ovisi o investicijskoj politici pojedinačnog ulagača odnosno odabranim kriterijima prema kojima se njihova sredstva plasiraju dalje u odgovarajuće tražbine. Prihvaćanje investiranja u tražbine nižega bonitetnog razreda automatski znači više očekivane prinose i obratno.

U procesima financijskog posredovanja i upravljanjima kreditnim rizikom, P2P platforma pored potpuno automatiziranih naprednih algoritama za procjenu rizika u realnom vremenu  koristi i dodatne kvalitetne procjene vanjskih specijaliziranih rejting agencija te procjenu naših suradnika s dugogodišnjem iskustvom u procjeni rizika odnosno financiranju obrtnih sredstava na hrvatskom tržištu. 

Ulagatelj sam definira kriterije za svoj portfelj i u bilo kojem trenutku moguć je prekid trgovanja i isplata neplasiranih sredstava koja se nalaze na računu za posebne namjene izuzetom od ovrhe .

Iskoristite popust do kraja mjeseca i počnite koristiti prvu platformu za uzajamno (peer to peer) financiranje poduzeća! Besplatno se registrirajte na https://dashboard.p2pfinance.hr/registracija ili nas kontaktirajte putem info2@p2pfinance.hr  ili na broj + 385 99 34 34 433.

--

P2P FINANCE d.o.o. u vlasništvu je poduzeća BORZA TERJATEV d.d. iz Ljubljane, koje je od 2016. slovenskim pravnim subjektima putem P2P platforme omogućilo više od 320 milijuna eura obrtnih sredstava, a ulagačima ukupno više od 2 milijuna eura neto prinosa. 

Prijavite se na naše novosti