Česta pitanja


OPĆENITO

Što je P2P financijska platforma i kako funkcionira?

Poduzeće P2P FINANCE d.o.o., dio je slovenske BT grupe (Borza terjatev) koja je vlasnik i upravitelj online informacijskog sustava – P2P financijska platforma, koja predstavlja prvu „peer to peer“ platformu za uzajamno financiranje među hrvatskim poduzećima. P2P platforma predstavlja online organizirano tržište na kojem se susreću poduzeća sa viškom likvidnih sredstva i ona kojima treba financiranje obrtnog kapitala. P2P platforma omogućuje malim i srednjim poduzećima jednostavan i brz pristup financiranju na osnovu ustupa kvalitetnih nedospjelih poslovnih potraživanja i na osnovu kratkoročnih namjenskih zajmova do 6 mjeseci za financiranje novih primljenih narudžbi ili za financiranje postojećih potraživanja od kupaca u inozemstvu, na jednoj strani, a s druge strane poduzećima s viškom likvidnih sredstava nudi novu alternativu postojećim mogućnostima investiranja - kratkoročni plasman novčanih sredstava putem kupnje tražbina u raspršeni portfelj niskorizičnih tražbina do hrvatskih poduzeća s atraktivnim prinosima.

Kome je P2P platforma namijenjena?

Naša P2P platforma određena je za domaće pravne subjekte i nije namijenjena fizičkim osoba.

S jedne stane su ulagatelji – kupci tražbina odnosno poduzeća i poduzetnici koji:

 • imaju višak novčanih sredstva i mogu ih kratkoročno plasirati
 • njihovo poslovanje je sezonskog karaktera
 • traže unosnu alternativu postojećim oblicima ulaganja
 • nemaju vremena aktivno se baviti s financijskim ulaganjima, radi se o pasivnim ulagateljima
 • žele sigurno i disperzirano uložiti svoj novac s malim rizikom


Naši ulagatelji su javne korporacije, profesionalni investitori i privatne tvrtke raznih veličina , a odnedavno i institucionalni ulagatelji (osiguravajuća društva, fondovi…).

S druge strane su prodavatelji tražbina odnosno poduzeća koja:

 • trebaju dodatnu likvidnost za financiranje tekućeg poslovanja na osnovu primljenih narudžbi vaših klijenata i/ ili potpisanih komercijalnih ugovora o prodaji
 • imaju nedospjela potraživanja od kvalitetnih domaćih / inozemnih kupaca koja mogu prodati
 • najčešće dolaze iz mikro i SME segmenta, što znači, da članovi P2P platforme mogu postati i obrtnici, slobodna zanimanja… uz uvjet da su obveznici predaje godišnjih financijskih iskaza
 • ne žele uzimati bankarskih kredita i biti vezana s dugoročnim ugovorima
 • imaju negativna iskustva sa bankarskom birokracijom i dugotrajnim procedurama
 • žele jednostavna i brza financijska rješenja po svojoj mjeri prema konkurentskim uvjetima

Tko se može registrirati na P2P platformi?

Na P2P platformi se kao članovi mogu registrirati hrvatski pravni subjekti koji imaju otvoren transakcijski račun kod jedne od hrvatskih banaka ili štedionica. Otvaranje računa za trgovanje je besplatno, a troškovi nastanu tek s aktivnim korištenjem P2P financijske platforme. Uvjet za registraciju na P2P platformi je, da je pravni subjekt obveznik podnošenja godišnjih financijskih izvještaja. Iznimno se kao članovi P2P platforme u ulozi ulagatelja / kupaca tražbina mogu registrirati i pravni subjekti iz EU i Švicarske.

Koji su mi dokumenti potrebni za registraciju na P2P platformi?

Za registraciju na P2P platformi potrebne su nam informacije o vašem poslovnom subjektu (OIB, broj transakcijskog računa), podaci o zakonskom zastupniku i bilo kojoj drugoj ovlaštenoj osobi. Nakon što u internetski obrazac unesete relevantne podatke, vraćate potpisani Ugovor o korištenju komisijskih usluga P2P platforme i napravite online osobnu identifikaciju korištenjem kvalificiranog digitalnog certifikata. Identifikaciju možete obaviti i osobno u sjedištu P2P FINANCE d.o.o. ili putem treće osobe konkretno u svim poslovnicama FINA u Hrvatskoj.

Na koji se način osigurava sigurnost i anonimnost poslovanja na P2P platformi?

P2P FINANCE d.o.o. je odgovorna prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i prema GDPR direktivi i sukladno tim provodi mjere za provjeru stranaka i nadzor svih transakcija na P2P platformi. Sukladno zakonu P2P FINANCE štiti podatke o članovima burze i njihovim ovlaštenim osobama kao povjerljive ili kao osobne podatke. Prilikom trgovanja članovima P2P platforme osigurava se sigurnost i anonimnost poslovanja u skladu s Općim uvjetima poslovanja i pravilima rada platforme.

Kako mogu pristupiti informacijama o trgovanju na P2P platformi? ?

Informacijama o poslovanju možete uvijek pristupiti prijavom putem svog korisničkog računa na internetsku aplikaciju na stranici www.p2pfinance.hr, a o svim transakcijama informirani ste i putem e-maila koji ste naveli prilikom registracije ovlaštene osobe člana platforme. Jednom mjesečno P2P FINANCE šalje obračune i izvještaje o prometu na Vašem računu za trgovanje koji su potrebni za računovodstveno knjiženje (svi izvještaji su stalno dostupni unutar Vašeg korisničkog računa unutar P2P platforme).


Ulagatelji - Kupci tražbina

Zašto ulagati na P2P platformu?

Ulaganje u kratkoročne tražbine do hrvatskih poduzeća putem P2P platforme predstavlja novi oblik ulaganja u alternativnu klasu imovine koja je do sada u Hrvatskoj bila dostupna isključivo bankama i financijskim institucijama. Poznato je da su u 2022. prinosi većine hrvatskih novčanih, obvezničkih i dioničkih fondova bili negativni, prinosi na depozite kod banaka do prvog kvartala 2023. godine bili su povijesno na najnižoj razini. Ulaganje u kripto tržišta podvrženo je velikim fluktuacijama i špekulativne je prirode, neizvjesna je situacija sa tržištem nekretnina…, a preko P2P platforme mogu se osigurati fiksni neto prinosi na godišnjoj razini od 4-10%, ovisno od boniteta tražbina koje se financiraju..

Hrvatskim poduzećima smo preko naše P2P platforme osigurali više od 6,5 milijuna eura obrtnih sredstava, s tim da se potražnja iz dana u dan povećava. Putem P2P platforme pasivni ulagatelji mogu jednostavno i transparentno, prema svojim preferencijama, online plasirati novac u kvalitetna potraživanja i kratkoročne zajmove besplatnom registracijom i otvaranjem računa za trgovanje..

S ciljem zaštite ulagatelja provodi se niz mjera upravljanja rizicima pa tako, među ostalim u suradnji s poduzećem Dun & Bradstreet platforma omogućuje automatiziranu procjenu i praćenje kreditnih rizika u realnom vremenu. Automatizirano se i ulažu sredstva i ona se u bilo kojem trenutku mogu i povući ukoliko nisu plasirana. Neplasirana sredstva ulagača nalaze se na posebnom računu, koji je izuzet iz ovršnog i/ili stečajno postupka upravitelja platforme. Rizik se disperzira frakcijskim otkupom tražbina, a sve usluge poravnanja i namire transakcija su pod kontrolom P2P platforme. Sve transakcije putem P2P platforme osigurane su adekvatnim instrumentima osiguranja. Isto tako P2P platforma, za račun svojih ulagača brine za povrat plasiranih sredstava. Trgovanje na platformi jamči 100% anonimnost.

Kako usporediti ulaganje na P2P platformu s nekim tradicionalnim oblicima ulaganja?

Za usporedbu radi, danas najsličniji oblik ulaganju u tražbine putem P2P platforme bilo bi ulaganje u obvezničke fondove , kod jednih i drugih radi se o ulaganjima gdje su prinosi fiksni, kod jednih i drugih ulaže se u disperzirani portfelj poduzeća, kod jednih i drugih radi se o kratkoročnim plasmanima s tim da kod ulaganja u tražbine putem P2P platforme nema rizika dnevne volatilnosti tržišta, kao što je slučaj kod ulaganja u korporativne obvezničke fondove. S razliku od ulaganja u poslovne tražbine putem P2P platforme, ulaganje u korporativne obvezničke fondove omogućuje sekundarnu prodaju istih, a kod investiranja u tražbine, povrat uloženih sredstva moguće je tek nakon dospijeća odnosno naplate konkretne tražbine.

Kako mogu započeti trgovanje na P2P platformi kao ulagatelj odnosno kupac tražbina?

Trgovanje na P2P platformi započinjete besplatnom registracijom na ww.p2pfinance.hr/registracija. Proces pomoću kvalificiranog digitalnog certifikata odvija se u potpunosti online.

Potpisani Ugovor o korištenju komisijskih usluga P2P platforme vraćate nam e-mailom ili istoga up-loadate na samu P2P platformu.

Nakon registracije uplaćujete željeni iznos na svoj račun za trgovanje kod P2P FINANCE putem bankovnog prijenosa na poseban transakcijski račun P2P FINANCE broj IBAN: HR8824840081310004329, otvoren kod RBA d.d..

Gdje se na platformi pohranjuju novčana sredstva ulagatelja?

P2P FINANCE drži sredstva članova P2P platforme na posebnom transakcijskom računu (račun za posebne namjene – vrste 13). Sredstva, koja se nalaze na tom računu predstavljaju imovinu članova platforme i odvojena su od imovine P2P FINANCE pa su tako izuzeta iz eventualnog stečajnog odnosno ovršnog postupka P2P FINANCE.

Također putem P2P platforme kupljene tražbine (potraživanja i zajmovi) predstavljaju imovinu članova platforme – ulagatelja odnosno kupaca tražbina i kao takve ih P2P FINANCE vodi izvanbilančno a članovi P2P platforme – ulagatelji odnosno kupci tražbina trebali bi ih voditi bilančno.

Kako mogu vidjeti status svog portfelja?

Ulagatelji mogu pristupiti svom računu za trgovanje putem aplikacije na internetskoj stranici www.p2pfinance.hr 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu te pregledavati stanje portfelja i povijest svih zaključenih transakcija na platformi. Bez ograničenja možete promijeniti svoj investicijski profil, povećati svoj portfelj dodatnom uplatom novčanih sredstva na svoj račun za trgovanje ili zaustaviti trgovanje i zatražiti isplatu svog novca.

Kada ulagatelji mogu zatražiti isplatu svog novca?

Ulagatelji mogu u bilo kojem trenutku zatražiti isplatu slobodnog / neplasiranog novca s računa za trgovanje kod P2P FINANCE na odabrani transakcijski račun kod banke. Nalozi za isplatu primljeni radnim danom do 14:30 sati automatski se obrađuju i isplaćuju još istog dana, a preostali nalozi za isplatu, sljedećeg radnog dana. Novčana sredstava koja su plasirana u tražbinama mogu se isplatiti tek nakon naplate tražbina, odnosno povrata plasiranih sredstava.

Kako mogu povećati iznos za kupnju tražbina putem P2P platforme?

Bez ograničenja možete povećati svoj portfelj dodatnom uplatom novčanih sredstva na svoj račun za trgovanje kod P2P FINANCE putem bankovnog prijenosa na poseban transakcijski račun P2P FINANCE broj IBAN: HR8824840081310004329, otvoren kod RBA d.d..

Kakve prinose mogu očekivati?

U 2022. godini ulagatelji na P2P platformi u Hrvatskoj prosječno su postigli neto prinose u visini 6,9 % godišnje, kad su bili usporedbe radi prinosi u slične klase imovine (obveznički, dionički, novčani fondovi…) većinom negativni. Očekuje se, da bi prinosi u Hrvatskoj i u buduće bili na sličnim razinama. Visina prinosa koji ulagatelji mogu očekivati trgovanjem na P2P platformi najviše ovise o investicijskoj strategiji pojedinačnog ulagatelja / kupca tražbina odnosno odabranim kriterijima prema kojima se njihova sredstva plasiraju dalje u adekvatne tražbine. Prihvaćanjem investiranja u tražbine nižeg bonitetnog razreda, automatski znači više očekivane prinose, ali i veći rizik, te obrnuto. Konkretne očekivane prinose za pojedine bonitetne razrede tražbina i vrste poslova možete provjeriti na svojim korisničkim stranicama unutar portala P2P platforme. Imajte na umu da prinosi ostvaren u prošlim razdobljima i na drugim tržištima ne jamče stopu prinosa u budućim razdobljima.

Kako P2P FINANCE upravlja rizicima ulaganja?

P2P FINANCE s ciljem zaštite ulagatelja / kupca tražbina provodi niz mjera upravljanja rizicima pa je tako u suradnji s tvrtkom Dun & Bradstreet vodećim pružateljem poslovnih informacija u regiji razvila napredni sustav upravljanja rizicima koji je izravno integriran s vanjskim bazama podataka i koji omogućuje automatiziranu procjenu i praćenje kreditnih rizika u realnom vremenu.

Mjere upravljanja rizicima uključuju među ostalim:

 • utvrđivanje i provjera ispunjavanja uvjeta za članstvo na P2P platformi;
 • postupak ispitivanja klijenta, uključujući postupak identifikacije i provjere identiteta stranke, njezinih zakonskih zastupnika i ovlaštenih osoba, sukladno odredbama ZSPNFT;
 • utvrđivanje i provjera ispunjavanja uvjeta za prodaju tražbina;
 • utvrđivanje i primjena prodajnih limita za prodavatelje tražbina;
 • provođenje dodatnih mjera koje se odnose na zajmove osigurane tihim ustupom potraživanja;
 • utvrđivanje i provjera ispunjavanja uvjeta za dužnike tražbina;
 • utvrđivanje i primjena limita za trgovanje dužnika;
 • provjera ispunjavanja uvjeta za kotaciju tražbina;
 • izračun bonitetne ocjene tražbine;
 • ručni pregled i potvrđivanje transakcija na platformi;
 • fragmentacija tražbina na frakcije kako bi se osigurala veća diversifikacija ulagatelja;
 • provođenje dodatnih mjera u vezi s zajmovima;
 • detaljan pregled osnove / dokumentacije svake transakcije;
 • upravljanje postupcima naplate tražbina.


Sve transakcije osim onih koje se rade bez regresnog prava na prodavatelju potraživanja osigurane su zadužnicama i bjanko mjenicama prodavatelja tražbina, ponekad i krajnjih dužnika. Veće transakcije pored navedenog osigurane su i kolateralima na imovini (npr. zalog na nekretninama, pokretninama, globalna cesija potraživanja, osobne garancije, solidarna jamstva…).

Da li P2P FINANCE kao upravitelj platforme preuzima i kreditni rizik?

Član P2P platforme – ulagatelj odnosno kupac tražbina preuzima potpunu odgovornost za odluke u vezi s kupnjom i prodajom tražbina i ostalih usluga vezanih uz tražbine i za eventualni gubitak, obveze ili troškove koji proizlaze iz tih odluka. Tvrtka P2P FINANCE kao upravitelj platforme nije odgovorna za ispunjavanje obveza člana P2P platforme i / ili dužnika tražbina i ne jamči ispunjenje njihovih obveza niti preuzima delkredere odgovornost.

P2P FINANCE kao upravitelj platforme u svim transakcijama na P2P platformi nastupa kao druga centralna ugovorna strana, ali isključivo u funkciji posrednika, odnosno komisionara bez preuzimanja delkredere odgovornosti, koji u vlastito ime ali za račun članova P2P platforme izvršava njihove naloge za kupnju i/ili prodaju konkretnih tražbina, prema njihovim unaprijed definiranim kriterijima.

Koliki su troškovi trgovanja?

Komisijska naknada za kupnju tražbina iznosi 30%+PDV od traženog diskonta ili kamata, koje pojedinačni kupac tražbina / ulagatelj zaradi trgovanjem na P2P platformi. P2P FINANCE ne zaračunava članarine.

Članovi P2P platforme mogu osigurati dodatni izvor prihoda na P2P platformi pomoću partnerskog programa (agenture) za preporuku P2P FINANCE usluga drugoj tvrtki. Provjerite cjenik.

Kolika su uobičajena kašnjenja u plaćanju potraživanja?

Kašnjenja ovise među ostalim i o vrsti produkta. Npr. kod financiranja tražbina, gdje je način plaćanja dogovoren akceptiranom i trasiranom mjenicom dužnika, kašnjenja skoro pa nema. S druge strane kod zajmova kašnjenja su češća.

Prema iskustvima iz Slovenije većina potraživanja naplatila se u roku ili s najviše 5 dana kašnjenja (70,1% u 2019. godini), dok se 27,7% (u 2019. godini) potraživanja naplatilo s kašnjenjem od 5 do 30 dana. S dužim kašnjenjem između 30 i 90 dana, u 2019. otplaćeno je oko 2,2% .*

U slučaju kašnjenja s povratom sredstava ulagatelji odnosno kupci tražbina imaju pravo na ugovornu zateznu kamatu. Ugovorna zatezna kamata knjiži se u dobro računa za trgovanje članova P2P platforme, tek kada P2P FINANCE u vlastito ime, ali za račun kupca tražbina uspije naplatiti zatezne kamate u postupku naplate dospjelih tražbina od primatelja financiranja odnosno dužnika.

U slučaju uspješno naplaćenih Ugovornih zateznih kamata P2P FINANCE zaračunava kupcima tražbina / ulagateljima i komisijsku naknadu za uspješno naplatu zateznih kamata.

* Tijekom epidemije COVID-19 produžila su se kašnjenja u naplati dospjelih tražbina.

Na koji način funkcionira administracija i računovodstvo P2P platforme?

P2P FINANCE svim članovima P2P platforme ulagateljima / kupcima tražbina jednom mjesečno šalje izvještaj o prometu na njihovom računu za trgovanje zajedno s mjesečnim izvještajem o izvršenim transakcijama. Izvještaj o izvršenim transakcijama sadrži obračun svih ostvarenih prinosa (diskonti i kamate) i obračun svih troškova korištenja P2P financijske platforme u prethodnom mjesecu. Mjesečni obračun omogućuje ulagateljima / kupcima tražbina ednostavno knjigovodstveno knjiženje plasmana u kupnju tražbina na P2P platformi, usporedivo s knjiženjem bankovnih kamata i troškova. U slučaju potrebe možemo vam proslijediti sheme knjiženja za pravilno knjiženje obveza i tražbina na P2P platformi.

Koji je porezni aspekt ulaganja kroz P2P platformu?

Porezi na dohodak ostvaren putem P2P platforme zaračunavaju se kao prihodi od aktivnosti tvrtke preko poreza na dobit .

Koji su investicijski rizici?

Sve su investicije rizične, čak i kupnja potraživanja ili odobravanje zajmova. P2P platforma upravlja rizicima kako bi ih ograničila ili smanjila, ali neki su rizici neizbježni. Potencijalni rizici trgovanjem tražbinama uključuju :

 • rizik likvidnosti (potraživanje ili zajam će se otplatiti sa zakašnjenjem),
 • rizik nesolventnosti prodavatelja / dužnika (npr. zbog stečaja ili prisilne nagodbe prodavatelja / dužnika, potraživanje / zajam će se djelomično otplatiti),
 • rizik poslovne prijevare (npr. pronevjera),
 • kreditni rizik: kada niti dužnik tražbina niti član P2P platforme – prodavatelj kao solidarni jamac platac ne izmire obveze koje proizlaze iz tražbina, bilo kada dospiju na naplatu ili bilo kada nakon tog datuma,
 • rizik od kvara informacijskog sustava (npr. privremena nemogućnost pristupa trgovačkom računu) i
 • politički / ekonomski rizik (npr. recesija ili druga viša sila uzrokuje usporavanje ekonomije, COVID-19 , prekid robnih tokova ili obustava platnih transakcija).


Ulaganja u kupnju tražbina (potraživanja i zajmovi) putem P2P platforme nisu zajamčena, niti je zajamčeno očuvanje glavnice uložene vrijednosti. P2P FINANCE kao upravitelj P2P platforme nije kreditna institucija i kao takav nije u sustavu osiguranja depozita Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koja upravlja sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj i koji omogućuje zaštitu deponenata od gubitka depozita u slučaju nastupa osiguranog slučaja do iznosa od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Na koji način se disperzira rizik uloženog novca?

P2P financijska platforma podržava udruživanje više ulagatelja tražbina u pojedine transakcije na način da se pojedine tražbine usitnjavaju na manje dijelove (frakcije). Pojedinačne frakcije tražbina se zatim u okviru sklopljenih transakcija na P2P platformi alociraju ulagateljima / kupcima tražbina.

Minimalni iznos pojedinačne frakcije tražbina na P2P financijskoj platformi iznosi 100,00 kuna, što ulagateljima tražbina omogućuje široku raspršenost svog portfelja i posljedično manji rizik od gubitaka. Istodobno, frakcijsko trgovanje omogućuje i povećanje učinkovitosti plasiranja novčanih sredstva ulagatelja, a time i više prinose. U okviru svog profila za ulaganje tražbina, ulagatelji / kupci tražbina na P2P platformi određuju maksimalnu dopuštenu izloženost svog portfelja (izraženo u%) do svakog pojedinog dužnika i člana P2P platforme – primatelja financiranja, čime učinkovito kontroliraju diversifikaciju svog portfelja.

Na koji način kao ulagatelj / kupac tražbina može utjecati na portfelj tražbina?

Članovi P2P platforme – ulagatelji / kupci tražbina moraju prije plasiranja novčanih sredstava na P2P platformi, unaprijed, odrediti svoj profil ulaganja / kupovanja tražbina.

U tom kontekstu, oni moraju odrediti:

 • najviše dopušteno dospijeće tražbina;
 • najveću dopuštenu izloženost prema drugoj ugovornoj strani (dužniku i članu P2P platforme - prodavatelju; u % od ukupnog portfelja);
 • dopuštene vrste transakcija na P2P platformi:
  • - ustup domaćih potraživanja (s obavještavanjem dužnika) uključujući onih gdje je plaćanje ugovoreno trasiranom, akceptiranom mjenicom dužnika BEZ REGRESNOG PRAVA na članu P2P platforme – prodavatelju
   - ustup domaćih potraživanja (s obavještavanjem dužnika) uključujući onih gdje je plaćanje ugovoreno trasiranom, akceptiranom mjenicom dužnika SA REGRESNIM PRAVOM na članu P2P platforme - prodavatelju
   - kratkoročni namjenski zajmovi (osigurani sa postojećim i/ili budućim domaćim i/ili inozemnim potraživanjima)
  • za svaki bonitetni razred tražbina:
  • - dopuštanje otkupa tražbina s takvom bonitetnom ocjenom;
   - maksimalnu dopuštenu izloženost prema svim tražbinama s takvom bonitetnom ocjenom (u % od ukupnog portfelja);

U okviru svog profila za ulaganje / kupnju tražbina, ulagatelji / kupci tražbina sami određuju koju bonitetnu procjenu tražbina žele uključiti u svoj portfelj. Za svaku bonitetnu procjenu, ulagatelji / kupci tražbina također postavljaju maksimalnu dopuštenu izloženost svog portfelja do svih tražbina s takvom bonitetnom procjenom (izražena u % od njihovog ukupnog portfelja). Uz određivanje maksimalne dopuštene izloženosti svog portfelja do svih tražbina s takvom bonitetnom procjenom, ulagatelji / kupci tražbina automatski prihvaćaju i raspon prinosa koji ide uz svaki bonitetni razred zasebno.

Poduzeće P2P FINANCE internim aktom, određuje raspon diskonta / prinosa za svaki bonitetni razred tražbina zasebno. Raspon diskonta / prinosa za svaki bonitetni razred tražbina članovima P2P platforme unaprijed je poznat, a ovisi o vrsti posla, trenutnim tržišnim uvjetima i konkurentnosti sličnih proizvoda na tržištu.

U slučaju da članovi P2P platforme – ulagatelji / kupci tražbina prije plasiranja novčanih sredstava na P2P platformi, unaprijed, odrede profil ulaganja / kupovanja tražbina, koji je pre „konzervativan“, može se dogoditi da se dio njihovih sredstava ne može odmah plasirati u adekvatne tražbine i takva sredstva ostanu neplasirana, odnosno se na njima ne može očekivati bilo kakve prinose.

Koja je metodologija za izračun bonitetnih ocjena?

P2P financijska platforma za procjenu bonitetnih razreda članova P2P platforme i dužnika oslanja se na poduzeće Dun & Bradstreet (www.poslovna.hr), na način izravne integracije s njihovim bazama podataka. Dun & Bradstreet kao podatkovni servis podržava trgovanje tražbinama na P2P financijskoj platformi i omogućuje stjecanje i provjeru poslovnih informacija o članovima P2P platforme, dužnicima i njihovim zakonskim zastupnicima, sve to u realnom vremenu. P2P FINANCE provjerava na temelju Dun & Bradstreet podatkovnog servisa za svaki poslovni subjekt i njihove pravne zastupnike više od 70 podatkovnih točaka koje pokrivaju statusne, financijske i bonitetne podatke. Ti podaci služe kao osnova za provedbu mjera upravljanja rizicima. Pored spomenutog, u koliko su takvi podaci dostupni P2P FINANCE provjerava i međugodišnje financijske pokazatelje i druge „soft“ informacije o pojedinačnim dužnicima i članovima P2P platforme – primateljima financiranja.

Temeljem financijskih podataka dužnika i člana P2P platforme – primatelja financiranja, P2P FINANCE za svaku tražbinu, koja ispunjava propisane minimalne uvjete za kotaciju, izračunava vlastitu bonitetnu procjenu. Bonitetne ocijene klasificiraju se u deset razreda, koji su označeni brojevima od 1 do 10, gdje broj 10 predstavlja najbolju bonitetnu ocjenu, a broj 1 najlošiju. Metodologija P2P FINANCE za izračun bonitetne procijene javno je dostupna u okviru aplikacije na internetskoj stranici www.p2pfinance.hr. Podaci o tražbinama na P2P financijskoj platformi prikazani su na način koji osigurava sljedivost i mogućnost revizije ispravnosti izračuna bonitetne procijene za svaku tražbinu koja je predmet sklopljene transakcije na P2P platformi.

Jesu li ulagatelji odnosno kupci tražbina na P2P platformi podložni Zakonu o faktoringu (dalje ZOF)?

ZOF se ne primjenjuje na članove P2P platforme – kupce tražbina, izuzev u slučaju kupnje potraživanja nastalih na temelju izdanih računa za pruženu uslugu i/ili isporučenu robu i to samo onda kada članovi P2P platforme – kupci tražbina na P2P platformi nastupaju kontinuirano tako da kupnja potraživanja postane njihova pretežita djelatnost uodnosu na njihove postojeće registrirane djelatnosti.
U svakom slučaju, ZOF se ne primjenjuje na članove P2P platforme - kupce tražbina uključujući i kupnju potraživanja nastalih na temelju izdanih računa za pruženu uslugu i/ili isporučenu robu, sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. ZOF se ne primjenjuje na transakcije na P2P platformi koje se odnose na odobravanje i dobivanje zajmova, bez obzira radi li se o članovima P2P platforme - kupcima tražbina odnosno ulagateljima sa sjedištem u ili izvan Republike Hrvatske.


Primatelji sredstava - prodavatelji tražbina

Kako mogu započeti s dobivanjem financiranja obrtnog kapitala na P2P platformi?

Poduzeće započinje proces dobivanja financiranja na P2P platformi obavljajući besplatnu registraciju na www.p2pfinance/registracija. Postupak registracije (koristeći kvalificirani digitalni certifikat) odvija se u potpunosti online. Potpisani Ugovor o korištenju komisijskih usluga P2P platforme vraćate na P2P. Odmah nakon registracije primit ćete podatke o visini svojih limita i mogućnostima načina financiranja (ustup potraživanja, eskont mjenica, zajmovi), nakon registracije možete predati nalog za prodaju potraživanja ili nalog za dobivanje zajma.

Koji su osnovni uvjeti za članstvo na P2P platformi?

Kao članovi P2P platforme mogu se registrirati hrvatski pravni subjekti registrirani u Sudskom registru poduzeća i koji imaju otvoren transakcijski račun kod jedne od hrvatskih banaka ili štedionica. Registracija na P2P platformi nije moguća za pravne subjekte koji nisu obveznici predaje financijskih izvještaja, domaće fizičke osobe, kao i za druge strane pravne i fizičke osobe.

Koliko je vremena potrebno za financiranje putem P2P platforme?

Za registraciju i provjeru stranke P2P Finance je potrebno jedan do tri radna dana, isno o brzini razmjene potrebne dokumentacije. Nakon inicijalne registracije i dostave ve potrebne dokumentacije, novac ćete dobiti na svoj račun za trgovanje u odobrenom roku od 24h ( tijekom radnih dana, osim subote, nedjelje i praznika).
Nalozi za isplatu primljeni radnim danom do 14:30h obično se isplaćuju istog dana.

U kojim satima možete očekivati isplatu transakcije izvršene na P2P platformi?

Namira zaključenih financijskih transakcija obično se odvija istog radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana u jutarnjim satima. Uplate zaključenih transakcija vrše se do 14:30h istog radnog dana. Nalozi poslani nakon 14:30h realiziraju se sljedećeg radnog dana u jutarnjim satima.

Da li je moguće financiranje narudžbe?

Poduzeće P2P FINANCE nudi i mogućnost zajma za financiranje obrtnih sredstva na osnovu novih primljenih narudžbi odnosno sklopljenih prodajnih ugovora člana P2P platforme sa domaćim i / ili stranim naručiteljima. U takvim slučajevima pored običnih instrumenta osiguranja primatelja financiranja (zadužnice, bjanko mjenica) radi se i fiducijarna cesija budućih tražbina.

Kako doći do financiranja putem P2P platforme?

Do financiranja na P2P platformi možete doći ustupom nedospjelih tražbina (potraživanja, eskont mjenica), ili preko kratkoročnih zajmova za financiranje obrtnih sredstava s rokom dospijeća do 6 mjeseci, osiguranih postojećim ili budućim potraživanjima do svojih kupaca. Nakon registracije, financijskog pregleda Vašeg poslovanja i uredno predanim sredstvima osiguranja na korisničkoj stranici www.p2pfinance.hr možete jednostavno unijeti podatke o potraživanju koje želite prodati ili zajmu koji želite dobiti. P2P platforma Vam odmah izradi ponudu koju provjerite i prihvatite.

Koliki su troškovi financiranja putem P2P platforme?

Otvaranje računa za trgovanje je besplatno i ne naplaćuju se troškovi održavanja, a troškovi nastanu tek s aktivnim korištenjem P2P financijske platforme. Komisijska naknada za prodaju tražbina na P2P platformi iznosi 0,25% + PDV od nominalne vrijednosti posla za svakih 30 dana financiranja te trošak kamata na mjesečnoj razini od 0,49-3,94% + PDV ovisno o bonitetu tražbina i vrsti posla, a taj trošak prenosi se ulagateljima / kupcima tražbina. Cjenik P2P Finance usluga dostupan je na ovom linku.

Mogu li prodati potraživanja od stranih kupaca ili naručitelja?

Ne, potraživanja od stranih kupaca ne možete prodati izravno na P2P platformi. Međutim, spomenuta potraživanja od stranih kupaca možete fiducijarno založiti kao jamstvo za dobivanje kratkoročnog zajma za financiranje obrtnih sredstva na osnovu inozemnih potraživanja.

Da li se mogu financirati tražbine putem eskonta mjenica?

P2P FINANCE Vam kroz prodaju potraživanja, gdje je način plaćanja sa konkretnim dužnikom bio dogovoren putem akceptirane, trasirane mjenice nudi mogućnost financiranja obrtnih sredstava i prije isteka dospijeća mjenice. Kod eskonta mjenice prodavatelj tražbina prenosi mjenicu indosamentom u vlasništvo P2P FINANCE. Na takav način mogu se eskontirati isključivo mjenice koje su bile izdane kao sredstvo plaćanja za isporučenu robu odnosno obavljenu uslugu, a ne kao sredstvo osiguranja.

Kako mogu nadzirati otvorene obveze i razinu limita?

Primatelji financiranja mogu preko P2P platforme na internetskoj stranici www.p2pfinance.hr pristupiti svom računu za trgovanje 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu kako bi vidjeli iznos i iskorištenost limita financiranja, status zaključenih financijskih transakcija, neplaćenih stavki i povijest poslovanja.

Što se dogodi u slučaju kašnjenja s povratom sredstava?

P2P FINANCE aktivno prati i upravlja procesom naplate tražbina. U slučaju kašnjenja u plaćanju, naplatit će Vam se ugovorna zatezna kamata prema cjeniku i u dogovoru sa Vama članom platforme – primateljem financiranja pronaći će se optimalno rješenje za što prijašnje podmirenje dospjelih obveza.

Da li je za financiranje tražbina potreban neki instrument osiguranja?

Kako bi osigurali imovinu ulagatelja / kupca tražbina, član P2P platforme – primatelj financiranja mora poduzeću P2P FINANCE dostaviti javno bilježnički potvrđenu zadužnicu u iznosu odobrenog limita financiranja i 3 bjanko mjenice za osiguranje. Dodatni zahtjevi u ovisnosti od visine odobrenih limita financiranja uključuju, ali nisu ograničeni na dostavljanje dodatnih instrumenata osiguranja kao što su: SEPA suglasnost za izravno poslovno terećenje, jamstvo, hipoteka na pokretnu i nepokretnu imovinu i dr. Instrumenti osiguranja od strane primatelja financiranja i / ili dužnika obavezni su za poslove sa regresnim pravom na primatelju financiranja, za poslove bez regresnog pravna na prodavatelju potraživanja oni nisu obvezni.

Instrumenti osiguranja tako mogu biti:

 • financijski instrumenti osiguranja: zadužnice, bjanko mjenice… primatelja financiranja i/ili dužnika
 • obveznopravni: solidarno jamstvo, preuzimanje duga, pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja, ustupanje potraživanja-cesija, bankovna garancija…
 • stvarnopravni: zalog, hipoteka, fiducija

Koliki se postotak ustupljenih tražbina isplaćuje na P2P platformi?

Postotak koji se isplaćuje ovisi o vrsti poslova, tako da kod eskonta mjenica se isplaćuje u 100% nominalnom iznosu umanjenom za troškove financiranja. Kod ustupa tražbina isplaćuje se 95-97%, a ostatak se zadržava za slučaj kašnjenja (ovisno o visini diskonta, obično se 1-2% zadržava za naplatu eventualnih zateznih kamata). U slučaju redovitog podmirivanja obveza zadržana sredstva se nakon uspješne naplate tražbina vraćaju primatelju financiranja (prodavatelju tražbina).