Atraktivna investicija

P2P Finance omogućuje vam jednostavan, siguran i isplativ plasman
novčanih sredstava u kratkoročna potraživanja i zajmove

4,60% je prosječna godišnja stopa prinosa,
koju su Ulagatelji na P2P platformi ostvarili u 2021. godini

Jednostavan, siguran i isplativ plasman novčanih sredstava
Provjerite prinose na ulaganja

Prijavite se na naše novosti

Komu je P2P platforma namjenjena?

P2P platforma namijenjena je svim poduzećima i poduzetnicima koji:

 • imaju višak novčanih sredstva i mogu ih kratkoročno plasirati
 • žele ulagati u alternativni oblik investiranja, koji je do sada bio rezerviran isključivo za banke i specijalizirane financijske institucije
 • traže unosnu alternativu bankovnim depozitima i postojećim tradicionalnim oblicima ulaganja
 • nemaju vremena aktivno se baviti s financijskim ulaganjima i dnevno pratiti kretanja na burzovnim tržištima
 • sa svojim ulaganjima ne žele biti pod utjecajem dnevnih volatilnostima burzovnih tržišta
 • žele imati fiksne prinose na svoja ulaganja
 • žele sigurno i disperzirano uložiti svoj novac s malim rizikom

P2P platforma prva je platforma za uzajamno financiranje poduzeća u Hrvatskoj i dostupna je širokom krugu ulagača.

Sa stajališta rizika ulaganje putem P2P platforme u kratkoročna poslovna potraživanja i zajmove hrvatskih poduzeća moglo bi se usporediti sa ulaganjem u fond kratkoročnih korporativnih obveznica bez dnevne volatilnosti burzovnih tržišta.

Što nudi P2P platforma?

Jednostavan i transparentan plasman novca u kvalitetna potraživanja i kratkoročne zajmove hrvatskih poduzeća:

 • besplatna online registracija i otvaranje P2P računa za trgovanje
 • bonitetne procijene na temelju podataka poduzeća Bisnode
 • prilagodljivost uvjeta - sami definirate kriterije za kupnju tražbina za svoj portfelj
 • potpuna automatizacija - vaša sredstva se ulažu automatski
 • likvidnost - u bilo kojem trenutku moguć je prekid trgovanja i isplata novca
 • disperzija - frakcijski otkup tražbina omogućuje visoku disperziju rizika
 • jednostavnost - P2P platforma pruža administracijsku podršku i izvodi usluge poravnanja i namire transakcija
 • brinemo za povrat plasiranih sredstava i u svoje ime ali za Vaš račun nudimo usluge naplate tražbina
 • anonimnost uporabe - jamčimo 100% anonimnost u trgovanju
 • anonimnost korištenja - jamčimo 100% anonimnost u trgovanju

Kako radi?

Registracija

Početak investiranja

Praćenje trgovanja

Unos narudžbe za prodaju tražbina

Besplatna
registracija

Postavke politike investiranja

Postavke politike investiranja

Potpuna naplata tražbine sukladno dospijeću

Uplata novca
na račun za trgovanje

Potpuna naplata tražbine sukladno dospijeću

Automatska kupnja
potraživanja i zajmova

Potpuna naplata tražbine sukladno dospijeću

Jednostavno pregledavanje portfelja ulaganja

Statistika trgovanja na P2P platformi  2021
Ukupan opseg realiziranih transakcija 6.520.574 HRK
Prosječni iznos sredstava ulagača 1.697.372 HRK
Stanje sredstava ulagača kraj godine * 2.710.506 HRK
Prosječan stupanj investiranosti 57,20%
Stupanj investiranosti kraj godine 83,94%
Neto realizirani prinos 77.892,00 HRK
Realizirana prosječna godišnja stopa povrata 4,6%

* Stanje sredstava ulagača se je sa 01.01.2022 povećalo na 4.590.971 HRK.