Kako se jednostavno možete zaštiti od inflacije?

Inflacija – sveprisutan i neomiljen pojam već mjesecima u čitavom svijetu, a predstavlja povećanje opće razine cijena u određenom vremenskom razdoblju koje obuhvaća cijelo gospodarstvo. U praksi, zbog inflacije za određen iznos novca možete kupiti manje nego što ste za isti iznos mogli kupiti jučer. Drugim riječima, inflacija smanjuje vrijednost valute tijekom vremena.

Inflacija u Hrvatskoj

Inflacija u Hrvatskoj najviša je u posljednjih 14 godina. Unatoč sličnostima (znatno poskupljenje energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu do kojeg je došlo u uvjetima snažnog globalnog gospodarskog rasta), između te dvije epizode (2008. i 2021.) povišene inflacije postoje i znatne razlike. 

Grafikon godišnjih i prosječnih stopa inflacije u Hrvatskoj od 2008. do 2021.  Izvor: Hrvatski državni zavod za statistiku

Povećanje inflacije u 2021. uglavnom je posljedica triju faktora: povećane uvezene inflacije odnosno porasta cijena sirovina i industrijskih proizvoda na svjetskom tržištu, zatim oporavka domaće osobne potrošnje što je potaknulo proizvođače i trgovce da porast troškova prevale na krajnje kupce, i konačno statističkih razloga, odnosno činjenice da se tekuće cijene uspoređuju s cijenama godinu dana prije, tj. potkraj 2020. godine, a koje su bile smanjene zbog tržišnih poremećaja uzrokovanih pandemijom i zatvaranjem gospodarstva. Uz ranije prisutne inflatorne pritiske, utjecaj rata u Ukrajini u 2022. dodatno je ojačao inflaciju u svim granama gospodarstva. Pojačana inflacija ugrožava kupovnu moć, a isto tako ugrožava ušteđevinu jer novac iz dana u dan gubi svoju vrijednost.

9,4 % iznosila je stopa inflacije u Hrvatskoj u travnju 2022.

Upravo zbog pada vrijednosti novca i povijesno najnižih kamatnih stopa na štednju u bankama (oko 0%), dugoročnu štednju treba usmjeriti u neki od oblika isplativih ulaganja kako bi štednja bila smislena. Jedan od primjera svakako je P2P platforma, alternativni oblik ulaganja za poduzeća s viškovima likvidnih sredstava koja žele na jednostavan i transparentan način plasirati novac u kvalitetna nedospjela poslovna potraživanja i kratkoročne zajmove hrvatskih poduzeća.

O mogućnostima ulaganja u ostale alternativne oblike ulaganja pročitajte na linku.

Zašto uložiti na P2P platformu?

P2P platforma namijenjena je tzv. “pasivnim ulagačima“ koji nemaju potrebe neprestanog upravljanja svojim investicijama nego su spremni propustiti to algoritmu koji to radi umjesto njih, prema unaprijed definiranim kriterijima. Naime, svaki ulagač na P2P platformi sam postavlja svoju investicijsku politiku (minimalni kreditni rejting financiranih tražbina, traženi diskonti/prinosi, stopa diverzifikacije portfelja, maksimalno dospijeće, vrsta produkta u koje želite plasirati…), a P2P platforma konstantno prati bonitetu tražbina s kojima se trguje.

Rizik ulaganja na P2P platformi je manji jer se svaka tražbina usitnjuje na manje dijelove (frakcije) i ulagač nikada nije vlasnik cijele tražbine već sukladno onoliko koliko je odredio svoju maksimalnu dopuštenu izloženost svog portfelja do svakog pojedinog dužnika. 

Neplasirana sredstva ulagača nalaze se na računu za posebne namjene izuzetom od ovrhe P2P Finance, a ulagač ima mogućnost da u bilo kojem trenutku može promijeniti svoje investicijske preferencije, zaustaviti trgovanje i zatražiti isplatu ili povećati svoj portfelj ulaganjem dodatnih sredstva na račun za trgovanje. 

Ukupna sredstva ulagača u upravljanju na P2P platformi iznose više od 5 mil HRK.

Sve su transakcije, osim onih koje se rade bez regresnog prava na prodavatelju tražbina, osigurane instrumentima osiguranja, minimalno zadužnicama i bjanko mjenicama prodavatelja tražbina, ponekad i krajnjih dužnika. P2P Finance u svoje ime, ali za račun ulagača maksimalno brine o portfelju, o naplati dospjelih tražbina, upravlja s instrumentima osiguranja, vrši sudske i izvansudske postupke u slučaju možebitnih kašnjenja. 

Ono što je osobito važno ulagateljima, a to su prinosi koji su fiksni i unaprijed poznati za cijeli period financiranja bez utjecaja promjena na tržištu kapitala i kreću se od 5 do 11 % godišnje.

Na aktualni rast cijena ne mora se isključivo gledati kao nešto užasno loše, već bi to nekima samo mogao biti poticaj da se odluče slobodna sredstva uložiti u neku isplativiju imovinu i na taj način zadržati vrijednost novca.

Posjetite P2P platformu na www.p2pfinance.hr i provjerite prinose na ulaganja.

__

Izvori:

Hrvatska narodna banka https://www.hnb.hr/-/zasto-je-inflacija-posljednjih-mjeseci-znatno-porasla-

Wikipedia https://hr.wikipedia.org/wiki/Inflacija

Državni zavod za statistiku https://web.dzs.hr/calcinfl.htm

Europska središnja banka https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.hr.html

Prijavite se na naše novosti