Što je ustup potraživanja i zašto ga poduzeća koriste?

Ustup potraživanja je način kratkoročnog financiranja poduzeća na temelju nenaplaćenih izdanih računa drugom poduzeću, odnosno financiranje nedospjelih potraživanja od vaših kupaca iskazanih u fakturama. Usluge ustupa odnosno prodaje potraživanja koriste poduzeća kako bi zadovoljila kratkoročne potrebe financiranja. Potraživanje je obično vezano s računom za obavljenu uslugu ili prodanu robu i on kao vjerodostojna isprava vlasniku potraživanja daje zakonsko pravo na naplatu novca od dužnika/kupca. Potraživanje može imati rok plaćanja od 30, 60 ili više dana od izdavanja, a ustupom potraživanja vlasnik potraživanja može prodati potraživanje trećoj strani kako bi brže došao do svog novca. Prodajom potraživanja vlasništvo potraživanja zajedno sa svim pravima vezanim s tim potraživanjem prenosi se na treću stranu. 

Uvjet za prijenos potraživanja je da dužnik/kupac bude obaviješten o prijenosu. 

Sukladno tome, treća strana stječe pravo primiti isplatu od dužnika za iznos računa/potraživanja. P2P Finance u svoje ime, ali za račun ulagača maksimalno brine o portfelju, o naplati dospjelih tražbina, upravlja s instrumentima osiguranja, vrši sudske i izvansudske postupke u slučaju možebitnih kašnjenja. P2P platforma zapravo predstavlja online tržište gdje se susreću poduzeća koja imaju višak novaca (i kupuju potraživanja) s onim poduzećima s manjkom novaca tj.kojima su potrebna (financijska) kratkoročna obrtna sredstva.

Ustup potraživanja je način kratkoročnog financiranja poduzeća na temelju nenaplaćenih izdanih računa drugom poduzeću. Izvor: pexels.com

Vrste ustupa potraživanja na P2P platformi:

REGRESNI / BEZREGRESNI 

Kod ustupa s  pravom regresa P2P Finance zadržava pravo regresa (naplate) od prodavatelja potraživanja u slučaju da dužnik ne izvrši plaćanje po dospijeću.

Bez prava regresa P2P Finance ne zadržava pravo regresa (naplate) od prodavatelja  potraživanja te je  rizik neplaćanja isključivo na dužniku.

ESKONT MJENICA

Putem P2P platforme možete i eskontirati mjenicu koja je izdana kao instrument plaćanja temeljem isporuke robe ili usluga. Eskontom mjenice stječete sredstva prije roka dospijeća mjenice te tako pospješujete novčani tok svojeg poduzeća i novac imobiliziran u potraživanjima možete koristiti za poslovanje.

Postupak za prodaju potraživanja:

 1. Poduzeće isporučuje robu ili uslugu svom dužniku/kupcu i za to izdaje račun s odgođenim rokom plaćanja, npr. 60 dana.
 2. Zbog potrebe za trenutnom likvidnošću (temeljem ispostavljene fakture) poduzeće prodaje svoja nedospjela potraživanja putem P2P platforme (dostavlja svu popratnu dokumentaciju potrebnu za izvršenje transakcije).
 3. Ako je sva potrebna dokumentacija prikupljena do 14h P2P Finance isti dan doznačuje nominalni iznos fakture prodavatelju umanjenom za proviziju odnosno troškove usluge ustupa potraživanja.
 4. P2P Finance obavještava dužnika (kupca) o ustupu potraživanja. Na temelju ustupljene tražbine dužnik  na dan dospijeća namiruje cjelokupnu tražbinu izravno P2P Finance-u.
 Ustup potraživanja na P2P Finance. Izvor: P2P Finance

Prednosti ustupa/prodaje potraživanja na P2P platformi?

 • Brzina i fleksibilnost online kratkoročnog financiranja mikro, malih i srednjih poduzeća.
 • Nemate potrebe za kreditom u bankama koji možda zbog iskorištenosti limita ili nedostatnih instrumenata osiguranja ne bi mogli dobiti, a sredstva dobivena kao isplata u ustupu potraživanja se ne tretiraju kao kreditno zaduženje.
 • Upravljate novčanim tijekom jer imate  izvor novčanih sredstava koja možete odmah koristiti te na taj način možete popraviti likvidnost i bonitet.
 • Znajući da potraživanja možete prodati, možete ponuditi povoljnije uvjete plaćanja svojim kupcima (dulju odgodu plaćanja).
 • Postižete veću konkurentnost na tržištu kroz povećane narudžbe, brže plaćanje dobavljaču omogućuje dodatni rabat (popust).
 • Pospješujete novčani tok poduzeća i omogućujete reinvestiranje sredstava u nove poslove ili za podmirenje obveza na vrijeme.
 • Ustup potraživanja radi se u HRK bez valutne klauzele i bez prikrivenih troškova.

Posjetite P2P platformu na www.p2pfinance.hr i zatražite ponudu za financiranje.

Pročitajte i blog koliko je peer-to-peer financiranje popularno  u svijetu u „P2P platforme u svijetu, a po prvi puta i u Hrvatskoj“.

Prijavite se na naše novosti