P2P platforme u svijetu, a po prvi puta i u Hrvatskoj

P2P pozajmljivanje (eng. peer-to-peer lending) može se definirati kao izravno financiranje između pojedinaca bez ikakvog sudjelovanja financijskih institucija (banke, faktoring društva i sl.). Posrednik je jedino sama web stranica ili neka od platformi koje izravno povezuju zajmoprimce sa investitorima. Poslovni model počiva na dva stupa. P2P model na strani plasmana novčanih sredstava omogućava brži i transparentniji postupak dolaženja do financiranja za korisnike, a na strani ulaganja pruža mogućnost veće očekivane zarade (kamatne stope) u usporedbi s depozitom u banci. Postupak peer-to-peer financiranja započinje kada se prijavite na P2P platformu i uložite iznos koji želite posuditi. Tada će započeti proces s ponudom zajma zajmoprimcima koji traže financiranje. S obzirom da se cijeli proces odvija online, riječ je o digitalnoj transformaciji cjelokupnog financijskog poslovanja (fintech). Na P2P platformama možete posuđivati pojedincima, manjim tvrtkama te čak i srednjim poduzetnicima. Web stranice za P2P djeluju poput tržišta. One okupljaju ljude ili tvrtke koji žele pozajmiti novac s onima koji traže zajam.

Počeci P2P financiranja 

Izravno ili uzajamno P2P financiranje  razvija se od pojave prvih takvih internetskih platformi, britanske Zope i američkog Prosper Marketplace-a  koji su s radom započeli 2005. odnosno 2006.. Međutim, polazište za puni razvoj bila je globalna financijska kriza 2008.- 2009.. U to vrijeme bankarsko kreditiranje bilo je gotovo paralizirano s obzirom da su kreditni rizici postali veliki i teško ih je bilo predvidjeti. Istodobno, središnje banke u Europi, SAD-u i Japanu počele su provoditi politiku nulte ili čak negativne kamatne stope kako bi stimulirale kreditiranje. Prema monetarnoj teoriji takva politika je trebala izvesti gospodarstvo iz krize. Međutim, ona nije bila toliko učinkovita kao što se očekivalo; novac je ili ostao na računima komercijalnih banaka ili se slijevao na burzu - gotovo bez ulaska u realnu ekonomiju. Privatne osobe i mala i srednja poduzeća imali su i dvosmislenu situaciju; ako je postojao investicijski kapital, nije bilo mogućnosti uložiti ga (izvan burze) s prinosom koji bi premašio inflaciju. S druge strane, kada je novac bio potreban za razvoj malog poduzeća ili osobne troškove, bilo ga je teško posuditi. U takvim je okolnostima ideja o P2P financiranju bila vrlo konkurentna jer je investitorima i zajmoprimcima omogućavala izravnu interakciju. Stoga je potražnja za takvim platformama počela brzo rasti.

Isprva su ulagači financirali samo potrošačke zajmove, no nakon krize taj je model prenesen i primijenjen za financiranje malih i srednjih poduzeća. Nakon recesije, gospodarska aktivnost je počela rasti i poduzećima je trebao novac za proširenje proizvodnje, ali bankarsko kreditiranje i dalje je bilo teško dostupno.

Nakon 2010. godine, P2P financiranje  počelo je cvjetati u Kini. Prilično brz razvoj s godišnjim rastom tržišta 150-200% od 2013.-2017. dogodio se zbog slabe dostupnosti kredita za stanovništvo. Kineske su se banke uglavnom fokusirale na državne tvrtke; tržište je bilo veliko i gotovo da nije bilo zadanih rizika. Za male privatne tvrtke i stanovništvo gotovo da nije bilo kredita. Istodobno, kamatne stope na bankovne depozite u Kini bile su prilično niske i nisu premašivale stopu inflacije. Tako je za Kineze model P2P izgledao još privlačniji nego za Europljane ili Amerikance.

Poduzetnički duh kineskog stanovništva doveo je do brzog povećanja P2P poduzeća. U 2016. ih je bilo oko 2.500. Međutim, osim poštenih tržišnih igrača, bilo je puno onih kojih su se pretvarali da su P2P platforme i nudile neobično visoke kamatne stope za investitore (Ponzijeva shema). Pojavom pomalo kasnih, ali strožih mjera u razdoblju 2016.-2017., broj poduzeća sa P2P modelom smanjio se na kraju 2019. na  manje od 350. 

 

Broj P2P platformi u Kini u periodu 2010.- 2019.    Izvor: www.statista.com

Međutim, čak i sada je kinesko tržište P2P financiranja i dalje najveće u svijetu . U 2020. godini online P2P platforme su u Kini ostvarile promet od 251,9 milijardi američkih dolara, Kina je u 2020. godini činila 86% globalnog tržišta. Također ima veliki potencijal za razvoj u skladu s već uređenim i transparentnim tržištem.

 U 2020. godini globalno tržište alternativnog financiranja imalo je transakcijsku vrijednost od 291,4 milijarde američkih dolara. 

Globalna pandemija u 2020.godini izazvana virusom COVID-19 utjecala je na pad tržišta P2P platformi u SAD-u, pa je zabilježen pad prihoda od oko 40%, ali prema procjeni tržište će se u 2021. oporaviti s porastom od 6,3%*. 

Godišnji promet P2P platformi u SAD u periodu 2012.-2021.* (*procjena)  Izvor: www.ibisworld.com

Razvoj peer-to-peer platformi u Europi

Na europskom tržištu, najveći tržišni udio P2P platformi ima Velika Britanija od nevjerojatnih 72,5% i na svjetskoj razini samo je nadmašuju Kina i SAD.

 

Iznos plasiranih sredstava najvećih P2P platformi u Velikoj Britaniji sredinom 2019.godine Izvor: www.statista.com

Najveća P2P platforma u Velikoj Britaniji je Zopa koja je sredinom 2019. godine plasirala sredstava u iznosu 850 milijuna funti, druga po veličini RateSetter 741 milijuna funti, dok je treća Lendining Works plasirala 65 milijuna funti.

Na području Europe trenutno ima oko 300 platformi putem kojih se ulaže u različite segmente kao što su nekretnine, kratkoročna potraživanja, potrošačko financiranje, projekte, otkup potraživanja itd.

Pravovremena pojava regulative u Europi omogućila je da se tržište razvija uređenije nego u Kini. Danas se P2P financiranje postupno širi iz Britanije i zapadne Europe u zemlje Baltika i jugoistočne Europe.

Prema izvješću koje je objavilo Allied Market Research,  procjenjuje se da će globalno tržište platformi za uzajamno financiranje do 2027. godine dostići 558,9 milijardi dolara,  rastući prema prosječnoj godišnjoj stopi od 29,7% od 2020.

Popularnost izravnog P2P financiranja putem platformi raste zbog profitabilnog, fleksibilnog i visokotehnološkog segmenta financijskog tržišta kako za investitore tako i za zajmoprimce koji su uključeni u proces. 

Manji operativni troškovi, niski tržišni rizik te digitalizacija poslovanja glavni su čimbenici koji potiču rast globalnog tržišta P2P financiranja.

Prva P2P platforma u RH

P2P platforma (www.p2pfinance.hr) je prva i jedina platforma za uzajamno financiranje poslovnih subjekata u Hrvatskoj kojom upravlja poduzeće P2P Finance, dio slovenske BT grupe.

P2P platforma,  www.p2pfinance.hr

P2P platforma je online organizirano tržište na kojem se susreću poduzeća s viškom likvidnih sredstava koji žele na siguran i jednostavan način profitabilno uložiti svoj novac i ona kojima treba financiranje obrtnog kapitala.

Primateljima financiranja s jednim klikom, online omogućuje kratkoročne zajmove i otkup poslovnih potraživanja, a ulagateljima, kupcima tražbina prije svega jednostavno i unosno ulaganje.

P2P platforma određena je prije svega za domaće pravne subjekte i nije namijenjena fizičkim osobama. 

S jedne strane su ulagatelji – kupci tražbina odnosno poduzeća i poduzetnici koji zbog prirode svog poslovanja imaju višak novčanih sredstava ili koja imaju sezonski karakter poslovanja i želju te mogućnost za sigurnim i disperziranim ulaganjem novca s niskim rizikom, odnosno poduzeća koja traže alternativni oblik ulaganja, a nemaju previše vremena za dnevno praćenje volatilnih tržišta vrijednosnica. Ulagatelji na P2P platformi su javne korporacije, profesionalni investitori  te privatne tvrtke različitih profila, od nedavno i institucionalni investitori kao što su osiguravajuća društva te fondovi. 

Nasuprot investitorima nalaze se prodavatelji tražbina, odnosno poduzeća koja imaju potrebu za dodatnom likvidnošću za financiranje svog poslovanja. Posjeduju postojeća ili buduća potraživanja od kvalitetnih domaćih ili inozemnih kupaca, te dolaze iz segmenta malog i srednje velikog poduzetništva (SME) što znači da članovi P2P platforme mogu postati također i obrtnici i slobodna zanimanja uz uvjet da su obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja. Poduzeća koja nemaju vremena ni resursa za birokratski kompliciranim i vremensko zahtjevnim bankarskim kreditiranjem i uz to, koja ne žele biti dugoročno vezana ugovorima s bankama i ostalim financijskim institucijama.

Ulaganje putem P2P platforme predstavlja  novi oblik ulaganja u alternativne klase imovine u Hrvatskoj s minimalnom korelacijom s „tradicionalnim“ tržištima vrijednosnih papira.

Putem P2P platforme ulagatelji mogu jednostavno i transparentno online plasirati novac u kvalitetna potraživanja i kratkoročne zajmove besplatnom registracijom i otvaranjem računa za trgovanje. 

S ciljem zaštite ulagatelja provodi se niz mjera upravljanja rizicima pa tako u suradnji s poduzećem Bisnode platforma omogućuje automatiziranu procjenu i praćenje  kreditnih rizika u realnom vremenu. Automatizirano, prema unaprijed definiranim preferencijama svakog ulagatelja ulažu se sredstva i ona se u bilo kojem trenutku mogu i povući ukoliko nisu plasirana. Neplasirana sredstva ulagatelja nalaze se na računu za posebne namjene koji je izuzet iz eventualnog ovršnog odnosno stečajnog postupka P2P platforme. Rizik se disperzira frakcijskim otkupom tražbina, a sve  usluge poravnanja i namire transakcija su pod kontrolom P2P platforme. Isto tako P2P platforma brine za povrat odnosno naplatu plasiranih sredstava, koja su osigurana raznim instrumentima osiguranja, sve u ovisnosti od visine i od boniteta primatelja financiranja.

Visina prinosa koji ulagatelji mogu očekivati trgovanjem na P2P platformi najviše ovisi o investicijskoj politici pojedinačnog ulagatelja odnosno odabranim kriterijima prema kojima se njihova sredstva plasiraju dalje u adekvatne tražbine. Prihvaćanjem investiranja u tražbine nižeg bonitetnog razreda, automatski znači više očekivane prinose ali i veći rizik, te obrnuto.

Opseg zaključenih transakcija na slovenskoj P2P platformi (2015.-2020.)

Slovenska platforma je slovenskim korisnicima u svega 5 godina osigurala više od 230 milijuna eura obrtnih sredstava i nema razloga da se slična situacija ne ponovi i u Hrvatskoj.

Posjetite P2P platformu na www.p2pfinance.hr i provjerite prinose na ulaganja.

--

Izvori:

 www.alliedmarketresearch.com

www.p2pmarketdata.com

www.p2pempire.com

www.jbs.cam.ac.uk

www.investopedia.com

www.statista.com

www.ibisworld.com

Prijavite se na naše novosti